bannerbannerbannerbanner

Spoločnosť BORA sort s.r.o.


Vedenie našej firmy disponuje dlhoročnými skúsenosťami v danom sektore a to sa priamo odráža v kvalite, profesionálnom prevedení príslušných prác a teda aj spokojnosti zákazníkov

Naše služby

Naše dlhoročné skúsenosti odrážajúce sa v kvalite a v profesionálnom prevedení prác nám pomohli získať si priazeň a dôveru našich klientov. Okrem spolupráce s VW Slovakia poskytujeme rôzne druhy služieb triedenia a úprav aj mnohým iným dodávateľom.

Naša firma je schopná operatívne zasiahnuť v prípade akéhokoľvek náhleho problému. Vieme zabezpečiť hladký priebeh pri dodávaní dielov zo skladu do výroby pri efektívnom využití nášho know-how, personálu a technológií.


Nakoľko celý proces sa zakladá na úzkej spolupráci s oddelením kvality (pričom naše najrozšírenejšie pracovisko je VW Slovakia a.s. ), je prostredníctvom kvalitára kontaktovaný a vyrozumený náš technik.

  • technik je permanentne pripravený do cca 1 hodiny zasiahnuť a odborne zhodnotiť následný postup
  • je kontaktovaná dodávateľská firma
  • konzultuje sa pracovný postup s oddelením kvality a dodávateľom
  • dohodnú sa zmluvné podmienky
  • podľa pracovného postupu naša spoločnosť poskytne na konkrétnu úlohu kvalifikovaných pracovníkov, potrebný materiál a technológie
  • zabezpečí sa pracovná plocha v spolupráci s oddelením kvality
  • triedené diely sa označujú štítkami firmy BORA sort ( vyhovujúce zeleným i.O., nevyhovujúce červeným n.i.O.)
  • priebežne sa zapisuje množstvo a stavy jednotlivých dielov
  • zapísané diely tabuľkovo spracujeme pre potreby kvalitára a dodávateľa
  • po ukončení prác prebieha vyúčtovanie podľa dohodnutých zmluvných podmienok

S firmami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, máme priamy telefonický kontakt, čo znamená, že celý proces transakcie sa tak podstatne urýchli. Z toho vyplýva že dôvera našich zákazníkov k nám, je dôkazom o ich spokojnosti s našimi službami.

Náš cenník

Na základe dopytu zákazníka vypracujeme cenovú ponuku našich služieb. Po vzájomnej dohode a stanovení jednotnej hodinovej sadzby neúčtujeme už žiadne ďalšie vedľajšie náklady, ako sú napr. príplatky za nočné zmeny,  dni pracovného  voľna a pracovného pokoja.

Novinky


Copyright © 2012 Poskytovanie služieb v automobilovom priemysle - BORA sort s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Created by CREAS MEDIA