Spoločnosť BORA sort s.r.o.

Vedenie našej firmy disponuje dlhoročnými skúsenosťami v danom sektore a to sa priamo odráža v kvalite, profesionálnom prevedení príslušných prác a teda aj spokojnosti zákazníkov


Firma BORA sort s.r.o. vznikla v roku 2002. Naše dlhoročné skúsenosti sa priamo odrážajú v kvalite a v profesionálnom prevedení prác, čím sme si získali priazeň a dôveru našich klientov. Okrem spolupráce s VW Slovakia poskytujeme rôzne druhy služieb triedenia a úprav aj mnohým iným dodávateľom.


Naše služby

Naše dlhoročné skúsenosti odrážajúce sa v kvalite a v profesionálnom prevedení prác nám pomohli získať si priazeň a dôveru našich klientov. Okrem spolupráce s VW Slovakia poskytujeme rôzne druhy služieb triedenia a úprav aj mnohým iným dodávateľom.

Naša firma je schopná operatívne zasiahnuť v prípade akéhokoľvek náhleho problému. Vieme zabezpečiť hladký priebeh pri dodávaní dielov zo skladu do výroby pri efektívnom využití nášho know-how, personálu a technológií.

Nakoľko celý proces sa zakladá na úzkej spolupráci s oddelením kvality (pričom naše najrozšírenejšie pracovisko je VW Slovakia a.s. ), je prostredníctvom kvalitára kontaktovaný a vyrozumený náš technik.

Borasort

 

technik je permanentne pripravený do cca 1 hodiny zasiahnuť a odborne zhodnotiť následný postup

 

je kontaktovaná dodávateľská firma

 

konzultuje sa pracovný postup s oddelením kvality a dodávateľom

 

dohodnú sa zmluvné podmienky

 

podľa pracovného postupu naša spoločnosť poskytne na konkrétnu úlohu kvalifikovaných pracovníkov, potrebný materiál a technológie

Borasort
 

zabezpečí sa pracovná plocha v spolupráci s oddelením kvality

 

triedené diely sa označujú štítkami firmy BORA sort ( vyhovujúce zeleným i.O., nevyhovujúce červeným n.i.O.)

 

priebežne sa zapisuje množstvo a stavy jednotlivých dielov

 

zapísané diely tabuľkovo spracujeme pre potreby kvalitára a dodávateľa

 

po ukončení prác prebieha vyúčtovanie podľa dohodnutých zmluvných podmienok


Borasort

S firmami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, máme priamy telefonický kontakt, čo znamená, že celý proces transakcie sa tak podstatne urýchli. Z toho vyplýva že dôvera našich zákazníkov k nám, je dôkazom o ich spokojnosti s našimi službami.

Borasort

Na základe dopytu zákazníka vypracujeme cenovú ponuku našich služieb. Po vzájomnej dohode a stanovení jednotnej hodinovej sadzby neúčtujeme už žiadne ďalšie vedľajšie náklady, ako sú napr. príplatky za nočné zmeny, dni pracovného voľna a pracovného pokoja.


Certifikáty

Spoločnosť BORA sort s.r.o. je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001:2015
akreditovaný firmou TÜV NORD CERT pre oblasť platnosti:

Kontrola, triedenie a oprava dielcov dodávaných pre automobilový priemysel.