Certifikáty

Spoločnosť BORA sort s.r.o. je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001:2015
akreditovaný firmou TÜV NORD CERT pre oblasť platnosti:

Kontrola, triedenie a oprava dielcov dodávaných pre automobilový priemysel.