bannerbannerbannerbanner

Náš cenník


Na základe dopytu zákazníka vypracujeme cenovú ponuku našich služieb. Po vzájomnej dohode a stanovení jednotnej hodinovej sadzby neúčtujeme už žiadne ďalšie vedľajšie náklady, ako sú napr. príplatky za nočné zmeny,  dni pracovného  voľna a pracovného pokoja.

Novinky


Copyright © 2012 Poskytovanie služieb v automobilovom priemysle - BORA sort s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Created by CREAS MEDIA